video

Pallet

Pallet Sắt Chồng Ghép Sơn Tĩnh Điện Màu Xanh - Xuống Hàng Tại Kho Khách Hàng Bình Dương

- Ngày đăng: 11-07-2020

- Lượt xem: 247

Pallet sắt chồng ghép khi không sử dụng có thể ghép lại với nhau để tiết kiệm không gian cũng như di dời dễ dàng. Pallet này khi dùng sẽ chồng lên nhau từ 3-5 lớp để giảm chi phí đầu tư kệ chứa cũng như tận dụng được không gian trống của kho khi không sử

Xem thêm

Pallet

Pallet Sắt Chồng Ghép Sơn Tĩnh Điện Màu Xanh

- Ngày đăng: 19-04-2020

- Lượt xem: 286

Pallet sắt chồng ghép khi không sử dụng có thể ghép lại với nhau để tiết kiệm không gian cũng như di dời dễ dàng. Pallet này khi dùng sẽ chồng lên nhau từ 3-5 lớp để giảm chi phí đầu tư kệ chứa cũng như tận dụng được không gian trống của kho khi không sử

Xem thêm

Pallet

Pallet Sắt Chồng Ghép Sơn Tĩnh Điện Màu Cam Nổi Bật

- Ngày đăng: 11-07-2020

- Lượt xem: 232

Pallet sắt chồng ghép do AUVIETRACK sản xuất cung cấp tiếp cho đại ân nhân ở Bình Dương. Pallet sắt chồng ghép được AUVIETRACK thiết kế sản xuất có khả năng chịu tải trọng nặng trên 1000 kg/pallet. Với khả năng xếp chồng lên cao từ 4-5 lớp giúp tiết k

Xem thêm

Pallet

Pallet khung đế bằng thép mạ kẽm

- Ngày đăng: 19-04-2020

- Lượt xem: 245

Đây là loại được sử dụng nhiều và rộng rãi hơn các loại pallet sắt khác. Pallet đóng vai trò như khung đế để đặt hàng hóa lên và dùng xe nâng đưa lên kệ chứa hoặc có thể để dưới nền kho.

Xem thêm

Giao

Giao hàng pallet sắt mạ kẽm khung đế 1500 kg/pallet

- Ngày đăng: 19-04-2020

- Lượt xem: 550

Pallet sắt mạ kẽm khung để là loại được sử dụng nhiều và rộng rãi hơn các loại pallet sắt khác. Pallet đóng vai trò như khung đế để đặt hàng hóa lên và dùng xe nâng đưa lên kệ chứa hoặc có thể để dưới nền kho.

Xem thêm

Pallet

Pallet khung đế thép mạ kẽm

- Ngày đăng: 19-04-2020

- Lượt xem: 314

Đây là loại được sử dụng nhiều và rộng rãi hơn các loại pallet sắt khác. Pallet đóng vai trò như khung đế để đặt hàng hóa lên và dùng xe nâng đưa lên kệ chứa hoặc có thể để dưới nền kho.

Xem thêm

Pallet

Pallet sắt chồng ghép, trong lò sơn tĩnh điện

- Ngày đăng: 19-04-2020

- Lượt xem: 291

Pallet sắt chồng ghép khi không sử dụng có thể ghép lại với nhau để tiết kiệm không gian cũng như di dời dễ dàng. Pallet này khi dùng sẽ chồng lên nhau từ 3-5 lớp để giảm chi phí đầu tư kệ chứa cũng như tận dụng được không gian trống của kho khi không sử

Xem thêm

Pallet

Pallet sắt chồng ghép, giao hàng tiếp tục

- Ngày đăng: 19-04-2020

- Lượt xem: 296

Pallet sắt chồng ghép khi không sử dụng có thể ghép lại với nhau để tiết kiệm không gian cũng như di dời dễ dàng. Pallet này khi dùng sẽ chồng lên nhau từ 3-5 lớp để giảm chi phí đầu tư kệ chứa cũng như tận dụng được không gian trống của kho khi không sử

Xem thêm

Pallet

Pallet sắt chồng ghép, cẩu hàng giao cho khách Bình Dương

- Ngày đăng: 19-04-2020

- Lượt xem: 287

Pallet sắt chồng ghép khi không sử dụng có thể ghép lại với nhau để tiết kiệm không gian cũng như di dời dễ dàng. Pallet này khi dùng sẽ chồng lên nhau từ 3-5 lớp để giảm chi phí đầu tư kệ chứa cũng như tận dụng được không gian trống của kho khi không sử

Xem thêm

Pallet

Pallet sắt chồng ghép, bóc hàng đi sơn tĩnh điện

- Ngày đăng: 19-04-2020

- Lượt xem: 270

Pallet sắt chồng ghép khi không sử dụng có thể ghép lại với nhau để tiết kiệm không gian cũng như di dời dễ dàng. Pallet này khi dùng sẽ chồng lên nhau từ 3-5 lớp để giảm chi phí đầu tư kệ chứa cũng như tận dụng được không gian trống của kho khi không sử

Xem thêm

Pallet

Pallet sắt chồng ghép, sử dụng tại kho khách hàng

- Ngày đăng: 19-04-2020

- Lượt xem: 265

Pallet sắt chồng ghép khi không sử dụng có thể ghép lại với nhau để tiết kiệm không gian cũng như di dời dễ dàng. Pallet này khi dùng sẽ chồng lên nhau từ 3-5 lớp để giảm chi phí đầu tư kệ chứa cũng như tận dụng được không gian trống của kho khi không sử

Xem thêm